Park wiejski w Zielonkach

Park położony jest w południowej części Gminy Zielonki, w rejonie tzw. Marszowca. Powierzchnia obiektu wynosi 2 ha54 a.

Pierwotnie na terenie parku znajdowała się cegielnia. Uchwalony 1993 roku Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Zielonki zakładał wykorzystanie terenu dawnej cegielni oraz wysypiska śmieci, jako elementu scalającego Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie w Zielonkach z Krakowem, a dokładnie z Doliną Prądnika. Pomysł ten jednak został odrzucony i część terenu zyskała charakter budowlany. Po wielu perturbacjach resztę obszaru zakwalifikowano do przeznaczenia pod zieleń publiczną. W 1998 roku Rada Gminy podjęła decyzję o zagospodarowaniu części strefy dawnej cegielni pod inwestycję „Park Wiejski w Zielonkach”.

Historia

Tak miało być…

Pierwotna koncepcja opisywanego parku, zakładała, że od strony północnej jego granicę stanowić będzie droga wojewódzka Zielonki – Bibice. Od tej strony planowano parking dla samochodów oraz budynek toalet publicznych i szatni dla kortów tenisowych. Korty umiejscowione w tym rejonie to dwa pola do gry oraz niewielkie trybuny i ściana treningowa. Obok planowany był plac zabaw dla dzieci i altana. Dalszą część Parku miała stanowić przestrzeń małego "błonia" i staw z roślinnością wodną.

Nad węższą częścią stawu planowano mostek ciągu pieszego o charakterze komunikacyjnym łączący osiedle z resztą wsi. Nawierzchnia tego ciągu miała być nawierzchnią asfaltową dla rozróżnienia od ciągów o charakterze rekreacyjnym, dla których planowano nawierzchnie z kostki brukowej. W południowej stronie Parku planowano stworzenie ogródka skalnego z charakterystycznymi dla tego terenu skałkami wapiennymi i naturalną roślinnością lokalna oraz ogród wrzosowiskowy. Całość założenia miała być obsadzona zielenią wysoką liściastą z akcentami drzew szpilkowych. Nie planowano ogrodzenia Parku za wyjątkiem terenu kortów i placu zabaw dla dzieci. Jednak projekt ten nie został zrealizowany. [www.wikipedia.org]

Tak jest…

We wrześniu 2006 roku Miłosz Łucki sporządził nowy projekt obiektu. Zgodnie z tym projektem obszar Parku został podzielony na kwadratowe kwartały, wzdłuż których poprowadzono podstawowe żwirowe ścieżki piesze. Niezależnie od tego wytyczono dwie ścieżki o nieregularnym kształcie okalające cały teren. W te podstawowe osie kompozycyjno-komunikacyjne wpisano elementy funkcjonalne oraz zieleń. Jeżeli chodzi o rozwiązania funkcjonalne, to przyjęto zasadę, że dwie najdłuższe ścieżki są głównymi ciągami spacerowymi. Mają one charakter alei, podkreślony drzewami nasadzonymi w szpalerze oraz zdublowaniem ścieżek. Pomiędzy nimi w osobnych kwartałach znajdują się: boisko do siatkówki i koszykówki, plac zabaw dla dzieci oraz pagórek, będący akcentem krajobrazowym – punktem widokowym lub w zimie górką saneczkową dla dzieci.

Bibliografia


  • Studium Uwarunkowań Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zielonki

  • Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zielonki

  • Koncepcja Parku wiejskiego z 1998 roku

  • Projekt Parku wiejskiego z 2006 roku

  • www.zielonki.pl

  • www.wrotamalopolski.pl

  • www.przetargi-zamowienia.pl

  • www.pl.wikipedia.org
     

Galeria

  Jeszcze nie dodano załączników. Możesz dodać załączniki po zalogowaniu się.

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka


Kontakt

(to jest kontakt w sprawie tej strony internetowej, a nie kontakt do zarządcy parku) 

Nazwa organizacji
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
Adres organizacji
90-602 Łódź, ul. Zielona 27
Telefon do organizacji
42 632 8118
Adres www organizacji
www.zrodla.org

 
 


Newsletter

wpisz swój e-mail aby otrzymywać informacje o naszych działaniach

Wyślij© 2010 Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" | Dzień Pustej Klasy | zielone szkoły | oszczędzajmy wodę | edukacja globalna | Kalendarz świąt ekologicznych