Park Ocalałych w Łodzi

Położenie: ul. Wojska Polskiego nr 83

Uwaga - ten opis dotyczy 2005 roku. Nowszy opis znajdziesz w Wikipedii

W chwili obecnej jest to najmłodszy łódzki park, powstał dokładnie 30 sierpnia 2004 roku podczas obchodów 60. rocznicy likwidacji łódzkiego getta. Pomysłodawczynią parku była Halina Elczewska, która przeżyła getto łódzkie (z Łodzi przetransportowano ją do Auschwitz, a dalej do Ravensbruck). Ona też jako pierwsza posadziła swoje "drzewko pamięci". O godzinie 9.30 rozpoczęły się uroczystości w nowo powstającym parku. Pod jednym z dwóch pomnikowych dębów szypułkowych odsłonięto pomnik - głaz (znaleziony na terenie parku) upamiętniający tragiczne wydarzenia lat 1940-1944. Umieszczono na nim napisy w czterech językach: polskim, angielskim, hebrajskim i jidysz. 318 osób ocalałych z holokaustu, które zdołały dotrzeć do Łodzi zasadziło swoje drzewko: dęby, klony, lipy, brzozy, graby, buki, sosny, świerki i modrzewie. Drzewka zostały ponumerowane i wpisane do rejestru, a ocaleni otrzymali certyfikaty z nazwiskiem i numerem drzewka. Przy sadzeniu pomagali wolontariusze i pracownicy Zieleni Miejskiej Północ. Łącznie zasadzono 450 drzew na powierzchni półtora hektara.

Park usytuowany jest pomiędzy ul. Wojska Polskiego a ogródkami działkowymi przy ul. Źródłowej w dolinie rzeki Łódki, na terenie przylegającym podczas wojny do granic Litzmannstadt Ghetto (pierwotnie miał zostać zlokalizowany przy ul. Stalowej).

Na tydzień przed obchodami 61. rocznicy likwidacji getta (czyli w 2005 roku) teren parku wyglądał strasznie. Wejścia do parku nie były oznaczone. Parku po prostu nie było widać. Aby się do niego dostać od strony ul. Wojska Polskiego trzeba było przejść albo przez obskurny parking, minąć byłą zrujnowaną (z powybijanymi szybami) kwiaciarnię, następnie po minięciu budynku Zieleni Miejskiej straszyła ruina szklarni i fundamenty i pozostałości po jakichś budynkach. Wszystko to otoczone było chaszczami, gruzami i śmieciami. Można też było wejść do parku od strony ul. Oblęgorskiej, ale widok był nie mniej odrażający, zrujnowany plac (?), sterty śmieci, zniszczone płoty, błotnista ścieżka. Trzecia możliwość to przejście od ul. Źródłowej, pomiędzy ogródkami działkowymi. Bez planu miasta można do parku wcale nie trafić.

Sam park (1,5 ha zagospodarowane w 2004 roku) pomimo, iż znajduje się pod oknem zwycięzcy przetargu na prace ogrodnicze w parku - Zieleni Miejskiej Północ - również nie wygląda korzystnie. Choć drzewa sadzono z całą bryłą korzeniową, część z nich nie przyjęła się lub uschła z innego powodu, szczególnie dużo jest uschniętych modrzewi. Nie pomogą już w opiece nad parkiem uczniowie XXVIII Liceum Ogólnokształcącego - których o patronat i opiekę prosiła podczas uroczystości Halina Elczewska - liceum zostało zlikwidowane w 2005 roku. Podczas obchodów w 2004 roku prezydent Jerzy Kropiwnicki powiedział - Park kilkadziesiąt dni temu był śmietniskiem.Teren został uporządkowany i będzie jednym z najpiękniejszych zielonych miejsc w naszym mieście. Przez ostatni rok niewiele się zmieniło, choć wiadomo już, że wykonano już dokumentację techniczną parku zaprojektowanego przez Grażynę Ojrzyńską (byłego ogrodnika miasta).

Docelowa powierzchnia parku wynosić ma 8,5 hektara, na tym terenie powstać ma zbiornik wodny na rzece Łódce a przy nim wybudowany zostanie Pomnik Polaków Ratujących Żydów, według projektu p. Czesława Bieleckiego. Usypany zostanie również 10-metrowy Kopiec Pamięci, który będzie punktem widokowym okolicy, a każde drzewko zostanie oznaczone tabliczką z nazwiskiem ocalałego który je posadził. Powstaną również alejki i place o nawierzchni żwirowo- glinkowej i z kostki granitowej, miejsca postojowe, główne alejki zostaną oświetlone, zainstalowane zostaną ławki i kosze na śmieci, a roślinność uzupełniona kolejnymi drzewami i krzewami. Budowa Parku, jako wieloletnie zadanie inwestycyjne, została zatwierdzona przez Radę Miejską. Prace rozpoczną się jesienią od oczyszczania terenu, rozbiórki budowli (a właściwie ruin). Zakończenie inwestycji planowane jest w roku 2006.

Zobacz nowszy opis parku w Wikipedii


Wyszukiwarka

Wyszukiwarka


Kontakt

(to jest kontakt w sprawie tej strony internetowej, a nie kontakt do zarządcy parku) 

Nazwa organizacji
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
Adres organizacji
90-602 Łódź, ul. Zielona 27
Telefon do organizacji
42 632 8118
Adres www organizacji
www.zrodla.org

 
 


Newsletter

wpisz swój e-mail aby otrzymywać informacje o naszych działaniach

Wyślij© 2010 Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" | Dzień Pustej Klasy | PITy 2020 | zielone szkoły | oszczędzajmy wodę | edukacja globalna | Kalendarz świąt ekologicznych