Park zabytkowy w Ramlewie Dolnym


Województwo: zachodniopomorskie

Powiat: kołobrzeski

Park pałacowy znajduje się w północno-zachodnim krańcu wsi Ramlewo. Właścicielem jest pan Mirosław Sokołowski zamieszkały w Koszalinie. Powierzchnia parku wynosi 0,82 ha. Do zespołu pałacowo-parkowego dojechać można w następujący sposób: od drogi krajowej nr 6 należy skręcić do miejscowości Ramlewo. Od tej drogi już widoczny jest pałac z parkiem. Drogą należy jechać około 300 m do gościńca, na końcu którego wznosi się pałac. Po południowej i zachodniej stronie znajduje się park. Park wraz z pałacem decyzją z 30 stycznia 1978 roku Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Koszalinie wpisany jest do rejestru zabytków pismem Nr Kl. IV. – 5340/7/78. Nr rejestru – 978.
Dominującym budynkiem przy parku jest neobarokowy pałac, którego budowa zakończyła się w 1894 roku. Dach baszty zdobi róża wiatrów, przy której umieszczony jest element ozdobny z datą zakończenia budowy. Pałac obecnie pozostaje w ostatnim stadium remontu. Pozostałe budynki to dawne zabudowania gospodarcze, m. in. stajnia i stodoła. Obecnie w jednym z pomieszczeń hodowane są strusie afrykańskie.

Historia

Park w Ramlewie Dolnym najprawdopodobniej założony był w połowie XIX wieku przez właścicieli tej części Ramlewa. Więcej na ten temat w opisie historii Ramlewa Górnego. Po roku 1945 pałac był siedzibą kierownictwa Państwowego Gospodarstwa Rolnego. W części pomieszczeń mieszkali pracownicy zakładu. W pałacu mieścił się gabinet lekarski oraz stomatologiczny dla miejscowej ludności. Zarówno park jak i pałac był centrum kulturalno-sportowym. Mieściła się tu sala telewizyjna, do której zakupiono pierwszy telewizor we wsi na początku lat 60-tych XX wieku. Do świetlicy zakupiono też bilard i inne gry. W dolnych kondygnacjach znajdowała się sala widowiskowa, w której odbywały się różne występy oraz regularne cotygodniowe kino. W pałacu okresowo zamieszkiwali także żołnierze, którzy przyjeżdżali na prace sezonowe, np. żniwa czy wykopki, gdy jeszcze mechanizacja rolnictwa nie była tak rozwinięta jak obecnie. Natomiast w parku było boisko do piłki siatkowej oraz tor przeszkód z kilkoma stacjami gimnastycznymi. W parku znajduje się też staw ciekawie ukształtowany z wyspami i półwyspami oraz architekturą wodną. Od wielu lat przy stawie, corocznie w miesiącu lipcu, odbywają się zawody wędkarskie spławikowe.

Przyroda

Obecnie park znajduje się w stadium rewitalizacji. Właściciel dba o niego w sposób prawidłowy. Usunięto stare uschnięte drzewa i krzewy, posadzone są nowe. Zachowane są duże drzewa w dobrym stanie zdrowotnym. Ogniska choroby natychmiast są usuwane. W południowej części parku rosną drzewa owocowe, dawniej w tej części był sad. Po północnej i zachodniej stronie za pałacem rosną przepiękne cisy, ich wiek ocenia się na około 100 lat. W centralnej części parku występują osobliwości przyrodnicze: dąb bezszypułkowy (Quercus petraea), klon srebrzysty (Acer saccharinum) i buk purpurowolistny (Fagus sylvatica Atropunicea). Uchwałą Rady Gminy w Gościnie Nr XL/271/06 z 29 czerwca 2006 roku ustanowione zostały pomnikami przyrody. Publikacja – Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 90 z 2006 roku, poz. 1659. Na uwagę zasługują jodły pospolite (Abies alba) o wysokości około 30 m. Perełką wśród wysokich drzew jest wierzba płacząca (Salix alba vitellina Pendula). W południowej stronie parku znajduje się aleja leszczynowa. Wśród pozostałych drzew dominują kasztanowce i jesiony. Z nowych nasadzeń wymienić należy rododendrony, sosny oraz jarzębiny. Tuż przed pałacem znajduje się gazon otoczony wysokimi kasztanowcami. Są one szczególnie chronione przez właściciela przed szkodnikami atakującymi ten gatunek. Późnym latem liście, po ich opadnięciu, są zgrabiane, wywożone i spalane. Dzięki temu pozostałe liście kasztanowców długo zachowują zielony kolor. Od zachodniego krańca parku do drogi krajowej nr 6 prowadzi aleja bukowa. Obecnie jest porośnięta i trudna do przebycia. Według zapewnień właściciela, aleja ta będzie odrestaurowana i stanie się drogą dojazdową do pałacu.

Ścieżka

Ścieżki dydaktyczne, ze względu na małą powierzchnię w tym parku, nie występują. W czasie rajdów przyrodniczych z młodzieżą, do poszczególnych elementów przyrodniczych można dotrzeć po trawniku, który na bieżąco jest pielęgnowany.
Park w niedalekiej przyszłości będzie miejscem wypoczynku i rekreacji dla turystów i gości hotelu pałacowego. Planowana jest budowa dużego parkingu. Miłośnicy wędkarstwa mogą spędzić wolny czas z wędką nad stawem. W czasie dotychczas przeprowadzonych zawodów wędkarskich nie zdarzyło się nigdy, żeby uczestnik nic nie złowił. W ocenie młodzieży, ze wszystkich parków opisywanych, ten park jest najlepiej utrzymany oraz dobrze rokuje na przyszłość. Wraz z pałacem będzie jednym z najładniejszych miejsc na terenie gminy Gościno.

Bibliografia

Kościelny Stanisław, Sękowski Bolesław, Drzewa i krzewy – klucze do oznaczania, Warszawa 1971
Rostański Krzysztof, Rostański Krzysztof, Marek, Atlas i klucz drzewa i krzewy, Krzeszowice 1999
Szafer Władysław (red), Ochrona przyrodniczego środowiska człowieka, Warszawa 1976
Manfred Vollack, Das Kolberger Land, Husum 1999
Ślaski Kazimierz, Dzieje Ziemi Kołobrzeskiej do czasów jej germanizacji, Toruń 1948
Dokumentacja parków zabytkowych, Urząd Gminy w Gościnie
Dzienniki Urzędowe Województwa Zachodniopomorskiego

Autorzy

Autorem pierwotnej wersji opisu parku powstałej w ramach projektu "Parki i ogrody oczami młodzieży" jest:
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Robuniu
78-120 Gościno
Opiekun grupy:
Andrzej Tuszyński 
Autorzy opisu:
uczniowie klasy IV w roku szkolnym 2007/2008, członkowie Koła Młodych Przyrodników – Adrianna Zalewska, Agnieszka Zarzycka, Olga Gudalewicz, Martyna Kmieć, Malwina Krystyniak, Natalia Grudkowska, Jagoda Kondziołka, Justyna Mańkowska, Wojciech Kaliński, Mateusz Janowski, Radosław Majewski, Sebastian Łękawski.
Współpracujacy nauczyciele:
mgr Witold Juszczak – nauczyciel języka niemieckiego oraz mgr Kamila Tuszyńska - tłumaczenie z tekstów napisanych w języku niemieckim, mgr Mirosław Piesik – obróbka starych fotografii.
Podziękowania:
Serdecznie dziękujemy panom: inż. Wacławowi Chatkiewiczowi, inspektorowi w Urzędzie Gminy w Gościnie oraz mgr. inż. Marianowi Sieradzkiemu wójtowi gminy Gościno za udostępnienie materiałów i pomoc merytoryczną, Mirosławowi Sokołowskiemu za możliwość zwiedzania zespołu pałacowo – parkowego i wykonania fotografii.

Galeria

  Jeszcze nie dodano załączników. Możesz dodać załączniki po zalogowaniu się.

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka


Kontakt

(to jest kontakt w sprawie tej strony internetowej, a nie kontakt do zarządcy parku) 

Nazwa organizacji
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
Adres organizacji
90-602 Łódź, ul. Zielona 27
Telefon do organizacji
42 632 8118
Adres www organizacji
www.zrodla.org

 
 


Newsletter

wpisz swój e-mail aby otrzymywać informacje o naszych działaniach

Wyślij© 2010 Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" | Dzień Pustej Klasy | PITy 2020 | zielone szkoły | oszczędzajmy wodę | edukacja globalna | Kalendarz świąt ekologicznych