Park pałacowy w Benicach


Województwo: zachodniopomorskie

Powiat: kamieński

Wieś Benice położona jest w północnej części województwa zachodniopomorskiego, około 20 kilometrów od Kamienia Pomorskiego. Park zajmuje powierzchnię 8 ha. Na tym obszarze ulokowano dwa zbiorniki wodne o łącznej powierzchni około 0,6 ha, połączone kanałem melioracyjnym. Park zaaranżowano w stylu krajobrazowym. Głównym motywem dekoracyjnym były pojedyncze piękne drzewa, duże skupiska drzew rodzimych oraz dwa stawy we wschodniej części parku. Głównym elementem kompozycyjnym parku jest pałac [Engel G., Park pałacowy Benice. Ekspertyza ogólna dendrologiczno-techniczna, 1975].

Właścicielem zespołu parkowo-pałacowego jest Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim. Użytkownikiem jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach.

Zespół pałacowo-parkowy został wpisany do rejestru zabytków w roku 2005 pod numerami: park dworskine – rej. 869, pałac nr rej. A-211.

Historia

Nazwa miejscowości Benz (dawna nazwa niemiecka Benic) pojawia się w kronikach po raz pierwszy w roku 1365. Od roku 1466 (z przerwami) wieś wraz przyległymi gruntami należała do rodziny Flemmingów. Wygląd parku i pałacu w obecnym kształcie zawdzięczamy Thamm Hasso Flemming. W roku 1867 przejął Benice i rozpoczął wznoszenie pałacu. W tym też okresie obok już istniejącego powstał nowy park. Hasso Flemming po śmierci w roku 1896 został pochowany w rodzinnym mauzoleum znajdującym się przy ogrodzie pałacowym. Ostatnim właścicielem Benic z rodu Flemmingów był dr Hasso von Flemming. W 1939 roku majątek obejmował 1274 ha.

Przypuszcza się, iż na obszarze parku mogą być ukryte kosztowności wywiezione w marcu 1945 ze skarbca katedry w Kamieniu Pomorskim (między innymi relikwiarz Świętej Korduli). „W tzw. trójkącie benickim między kościołem starym i nowym, pałacem Flemmingów i tzw. górą bukową, na której stało mauzoleum Flemmingów ukryte zostały prawdopodobnie skarby byłego właściciela posiadłości. Mieszkańcy Benic wielokrotnie poszukiwali ukrytych przedmiotów, jednak żaden z nich nie przyznał się do ewentualnego odkrycia skarbu” [www.zspb.republika.pl/].

Po II wojnie światowej ziemie wraz z parkiem i pałacem zostały przejęte przez Państwowe Gospodarstwa Rolne. Od roku 1966 pałac i park przekazano władzom oświatowym. Obecnie w budynku pałacu mieści się Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych wraz z internatem [Korman K., Fedorowicz A. , Wkładka do karty ewidencyjnej zabytków architektury i budownictwa, 1996].

Przyroda

Skrócona inwentaryzacja roślin [za Engel G., Park pałacowy Benice. Ekspertyza ogólna dendrologiczno-techniczna, 1975]:
1. Buk pospolity – Fagus sylvatica
2. Buk pospolity odmiana czerwnonolistna – Fagus sylvatica ‘Atropunicea’
3. Cis pospolity – Taxus baccata
4. Dąb szypułkowy – Quercus robur
5. Dąb czerwony – Quercus rubra
6. Grab pospolity – Carpinus betulus
7. Jesion wyniosły – Fraxinus excelsior
8. Jedlica Douglasa – Pseudotsuga taxifolia
9. Kasztanowiec biały – Aaesculus hippocastanum
10. Klon pospolity – Acer platanoides
11. Lipa drobnolistna – Tilia cordata
12. Olsza czarna – Alnus glutinosa
13. Świerk pospolity – Picea abies
14. Topola biała – Populus alba
15. Wiąz szypułkowy – Ulmus laevis
16. Wierzba płacząca – Salix alba ’Tristis’
17. Orzech włoski – Juglans regia

Krzewy:
1. Agrest pospolity – Ribes grossularia
2. Bez czarny – Sambucus nigra
3. Bluszcz pospolity – Hedera helix
4. Czeremcha pospolita – Prunus padus
5. Dereń świdwa – Cornus sanguinea
6. Jeżyna szorstka – Rubus radula
7. Kruszyna pospolita – Rhamnus frangula
8. Leszczyna pospolita – Corylus avellana
9. Sumak octowiec – Rhus typhina
10. Śnieguliczka biała – Symphoricarpos albus
11. Trzmielina pospolita – Euonymus europaeus

Przybliżony skład gatunkowy części parku o gęstym zadrzewieniu wg Engela [Park pałacowy Benice. Ekspertyza ogólna dendrologiczno-techniczna]: jesion – 30%, buk – 20%, świerk – 15%, dąb – 15%, kasztanowiec – 10%, wiąz – 10%.

Ocena stanu parku. Stan parku w pozostawia wiele do życzenia. Od lat nie prowadzono prac pielęgnacyjnych w wystarczającym zakresie. Duża liczba samosiewów drzew i krzewów i posuszu nie podnosi walorów estetycznych obiektu. Zbiorniki wodne są w również złym stanie.

Stworzona przed laty ścieżka zdrowia wymaga gruntownej odnowy. Pomimo to, że przypałacowy park jest zaniedbany jest w nim wiele ciekawych okazów drzew do obejrzenia. Na terenie całego parku jest bardzo dużo dębów szypułkowych, jest kilka sztuk daglezji. Duże wrażenie robi pozostałość alei kasztanowców. Duże wrażenie na wszystkich zrobiła topola biała, która jest imponujących rozmiarów. Na terenie tym występują liczne stanowiska bluszczu. Bluszcz oplata drzewa, co sprawia niesamowite wrażenie.

Ścieżka

Ścieżka dydaktyczna ma charakter dendrologiczno-historyczny. Chcieliśmy zwrócić uwagę odwiedzających na pięknie zachowane okazy drzew. Są to między innymi bardzo stare dęby, które możemy obejrzeć przy bramie wjazdowej na teren szkoły.
1. Grupa zabytkowych dębów o obwodzie pni dochodzącym do 450 cm
2. Pałac von Flemmingów oraz stajnie pochodzące z końca XIX wieku. Między budynkami okazały cis.
3. Grupa zabytkowych dębów czerwonych
4. Buk pospolity odmiana czerwonolistna. Ciekawy okaz – 4 odnogi o obwodzie 140 cm wyrastają z jednego pnia nisko nad ziemią
5. Pozostałości alei kasztanowców
6. Większe oczko wodne. Okazała jedlica Douglasa oraz skupisko dębów szypułkowych. Stanowisko topoli białej o obwodzie pnia około 6 metrów.
7. Mniejsze oczko wodne. Przejście do budynku szkoły, koniec trasy.

Bibliografia

Engel G., Park pałacowy Benice. Ekspertyza ogólna dendrologiczno - techniczna, 1975
Korman K., Fedorowicz A. , Wkładka do karty ewidencyjnej zabytków architetktury i budownictwa, 1996

Autorzy

Autorem pierwotnej wersji opisu parku powstałej w ramach projektu "Parki i ogrody oczami młodzieży" jest:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Benice 12
72-400 Kamień Pomorski
Opiekun grupy:
Jolanta Marciniak 
Autorzy opisu:
Karolina Szatkowska
Współpracujacy nauczyciele:
Podziękowania:
Podziękowania:
- Gmina Kamień Pomorski
- Wydział Ochrony Środowiska

Galeria

  Jeszcze nie dodano załączników. Możesz dodać załączniki po zalogowaniu się.

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka


Kontakt

(to jest kontakt w sprawie tej strony internetowej, a nie kontakt do zarządcy parku) 

Nazwa organizacji
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
Adres organizacji
90-602 Łódź, ul. Zielona 27
Telefon do organizacji
42 632 8118
Adres www organizacji
www.zrodla.org

 
 


Newsletter

wpisz swój e-mail aby otrzymywać informacje o naszych działaniach

Wyślij© 2010 Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" | Dzień Pustej Klasy | zielone szkoły | oszczędzajmy wodę | edukacja globalna | Kalendarz świąt ekologicznych