Park dworski w Nadrożu

Park usytuowany jest po zachodniej stronie drogi krajowej nr 557 z Lipna do Rypina i w niewielkiej odległości na południe od drogi lokalnej wiodącej w kierunku Żałe, około 8 km na południowy zachód od Rypina.

Struktura parku

Park dworski w Nadrożu położony jest na terenie silnie pofałdowanym. Poza polami uprawnymi krajobraz tworzą usytuowane na południe od Nadroża duże kompleksy leśne, a także liczne jeziora i stawy.  Do dworu wiedzie podjazd odchodzący w kierunku południowo-zachodnim od drogi Lipno-Rypin, zakończony owalnym gazonem przed elewacją frontową siedziby dworskiej .

W skład kompleksu wchodzą: część reprezentacyjna, obejmująca dwór wraz z parkiem, zespół folwarku położony na północ od podjazdu, dawny ogród zlokalizowany po przeciwnej stronie drogi dojazdowej, sady usytuowane  na północ i południe od parku, a także zespół domów mieszkalnych pracowników folwarcznych, znajdujący się po obu stronach drogi z Lipna do Rypina. Część reprezentacyjna położona jest na wyniesieniu terenowym, opadającym w kierunkach południowym i zachodnim.

Park przypomina prostokąt, rozciągnięty wzdłuż osi, prowadzącej od północnego zachodu ku południowemu wschodowi.

Główną oś kompozycyjną parku tworzy obsadzony kasztanowcami podjazd wraz z owalnym gazonem po wschodniej stronie dworu oraz parter trawiasty z tyłu siedziby dworskiej. Wskazane dwa wnętrza parkowe ramują zwarte grupy drzew usytuowane w partiach obrzeżnych parku. Oś kompozycyjna przedłużona została w kierunku zachodnim o widokowe otwarcie w stronę jeziora. Od folwarku park oddziela aleja kasztanowców, zaś od grodu aleja grabowa. W pobliżu tej ostatniej znajduje się niewielki staw.

Wspomniane elementy stanowią jedynie pozostałości historycznej kompozycji parku. Jego powstanie wiąże się z osobą Fryderyka Barthla, właściciela majątku w latach 1853-1856, a dokończył dzieła jego syn Alfred Kalikst. Park w typie krajobrazowym został wspaniale wkomponowany w zastane fizjograficzne ukształtowanie terenu, wykorzystano również istniejące walory widokowe.

Przyroda

Na powierzchni 4 ha parku dworskiego dominują liściaste gatunki drzew, wśród których najliczniej występują: klon pospolity, lipna drobnolistna i kasztanowiec biały. Z obecnych gatunków drzew i krzewów wymienić należy, poza wspomnianym wcześniej kasztanowcem białym, cyprysika groszkowego, robinię akacjową, sumaka octowca, chojnę kanadyjską i żywotnika zachodniego. W przeważającej większości stan zdrowotny drzewostanu jest dobry. W dużym stopniu zachowany jest także układ kompozycyjny parku.

Źródło

http://www.odznaka.kuj-pom.bydgoszcz.pttk.pl/index2.htm
Materiały do dziejów rezydencji w Polsce: Ziemia dobrzyńska, t. 2, cz. 4, pod red. Stanisława Kunikowskiego, Włocławek, 2007
 

Galeria

  Jeszcze nie dodano załączników. Możesz dodać załączniki po zalogowaniu się.

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka


Kontakt

Nazwa organizacji
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
Adres organizacji
90-602 Łódź, ul. Zielona 27
Telefon do organizacji
42 632 8118
Adres www organizacji
www.zrodla.org

 
 


Newsletter

wpisz swój e-mail aby otrzymywać informacje o naszych działaniach

Wyślij© 2010 Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" | Dzień Pustej Klasy | PITy 2017 | zielone szkoły | oszczędzajmy wodę | edukacja globalna | Kalendarz świąt ekologicznych