Las Gdański w Bydgoszczy

Las Gdański to kompleks leśny położony w granicach administracyjnych Bydgoszczy.

Jest to największy kompleks lasów komunalnych w Bydgoszczy. Wchodzi w skład Nadleśnictwa Żołędowo.

Kompleks jest położony na północ od linii torów kolejowych łączących Bydgoszcz Wschód i Bydgoszcz Leśną. Północną granicę Lasu stanowi Zbocze Fordońskie, zachodnią Leśny Park Kultury i Wypoczynku, zaś wschodnią zabudowa dzielnicy Fordon. Całość leży w mezoregionie Kotlina Toruńska, w obrębie Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej.

Las Gdański jest popularnym miejscem wypoczynku codziennego i świątecznego dla mieszkańców Bydgoszczy, zwłaszcza osiedli położonych w północnej części miasta. Kompleks mieści zbiorową mogiłę z okresu II wojny światowej, a także wpisaną do rejestru zabytków stację wodociągów „Las Gdański”, z przełomu XIX i XX wieku. Na wschodnim krańcu kompleksu znajduje się Centrum Onkologii oraz Regionalny Zespół Opieki Paliatywnej Dom Sue Ryder.

Przyroda

Pod względem siedliskowym kompleks w większości zalicza się do boru świeżego, boru mieszanego świeżego oraz lasu mieszanego świeżego. Podstawowym gatunkiem lasotwórczym jest sosna pospolita, która zajmuje ponad 90 % ogólnej powierzchni leśnej. W domieszkach występuje dąb, brzoza, a także olchy, modrzewie, świerki, buki, klony i inne gatunki.

Wśród dominującego boru sosnowego znajdują się enklawy grądów oraz dąbrowy świetliste w rejonie Brdyujścia. Generalnie żyzność siedlisk wzrasta z południa na północ. Bory suche znajdują się wzdłuż linii kolejowej w rejonie stacji Bydgoszcz Bielawy, zaś najbogatsze siedliska w pobliżu Zbocza Fordońskiego w rejonie grodziska Zamczysko oraz w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku.

Na terenie Lasu Gdańskiego znajdują się następujące obszary objęte ochroną prawną:
Obszar Chronionego Krajobrazu Północnego Pasa Rekreacyjnego Miasta Bydgoszczy
strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wody „Las Gdański”
strefa ochrony pośredniej wewnętrznej wód podziemnych,
strefa ochrony pośredniej zewnętrznej wód podziemnych.

Źródło: www.wikipedia.org / zdjęcia: Pit1233
 


Wyszukiwarka

Wyszukiwarka


Kontakt

(to jest kontakt w sprawie tej strony internetowej, a nie kontakt do zarządcy parku) 

Nazwa organizacji
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
Adres organizacji
90-602 Łódź, ul. Zielona 27
Telefon do organizacji
42 632 8118
Adres www organizacji
www.zrodla.org

 
 


Newsletter

wpisz swój e-mail aby otrzymywać informacje o naszych działaniach

Wyślij© 2010 Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" | Dzień Pustej Klasy | zielone szkoły | oszczędzajmy wodę | edukacja globalna | Kalendarz świąt ekologicznych