Park im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni


Województwo: wielkopolskie

Powiat: wrzesiński

Park położony jest w południowej części miasta. Jego południowo-zachodnią granicę stanowi rzeka Wrześnica, a północno-wschodnią Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 2. Od strony zachodniej sąsiaduje z Zespołem Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących, a na krótkim odcinku, w pobliżu Wrzesińskiego Ośrodka Kultury, graniczy z ulicą Kościuszki. Powierzchnia parku wynosi 13,24 ha. Zarząd nad nim sprawuje Urząd Miasta i Gminy Września. Główne wejście znajduje się od strony centrum miasta, w przedłużeniu ulicy Harcerskiej. Z jednej strony “bramy parku” znajduje się eklektyczny pałac, z drugiej – pomnik Marii Konopnickiej i kilka pamiątkowych tablic poświęconych jej twórczości. Dawną przypałacową szopkę i oborę zamieszkują aktualnie dwa wielbłądy, które wzbudzają sporą sensację wśród zwiedzających, szczególnie dzieci. W pobliżu zagrody znajduje się nowo wybudowany plac zabaw. Idąc aleją główną mijamy po lewej stronie najciekawszy eksponat przyrodniczy parku – stary, rozłożysty platan, dumnie królujący nad parkiem, o powstaniu którego opowiada legenda. W okolicach platana znajdują się liczne ławki, stanowiące miejsce spotkań młodzieży, zakochanych, matek z dziećmi oraz ludzi starszych, którzy chętnie spędzają czas w tym miłym i spokojnym miejscu. Park jest chętnie odwiedzany także przez uczniów wrzesińskich szkół, którzy chronią miejscowe kasztanowce przed żerującym na nich szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem, grabiąc zalegające liście. W centralnej części parku znajduje się amfiteatr im. Anny Jantar, w którym odbywają się imprezy kulturalne i festyny. Ogólnie infrastruktura parku jest dobrze rozbudowana, oprócz licznych ławek rozstawionych na terenie całego parku, placu zabaw i amfiteatru kilkanaście metrów od parku znajduje się szalet miejski oraz duży bezpłatny parking.

Historia

Dzieje parku związane są z Opieszynem, którego początki sięgają XIII w. Tutaj właśnie znajdowała się siedziba Porajów–Różyców, ówczesnych właścicieli Wrześni. Pod koniec XVI Września przeszła w ręce Działyńskich. Dotychczasowy dwór został przebudowany na okazały pałac. W czasie wojen szwedzkich w XVII wieku, miasto wraz z pałacem uległo zniszczeniu. Około połowy XVIII w. właścicielami Wrześni zostali Ponińscy. Wtedy to właśnie powstało wielkie założenie pałacowe, połączone z miastem szeroką, wysadzaną drzewami aleją. W obecnej formie pałac istnieje od około 1870 roku, kiedy to powstał przy pałacu także rozległy park. Początkowo park był oddzielony od pałacu fosą, którą zlikwidowano dopiero po wojnie. Aktualnie park pełni rolę kulturalną, gdyż mieści wiele imprez, takich jak Wielkopolska Noc Rockowa, czy Międzynarodowy festiwal Anny Jantar, a także jest dla mieszkańców miejscem rekreacji i wypoczynku.

Przyroda

Na terenie parku znajdują się 4 naturalne stawy o nieregularnym kształcie i ogólnej powierzchni ok. 12000 m2. Drzewostan parku stanowią głównie drzewa liściaste. Wśród starszych zadrzewień występuje: lipa drobnolistna, wiąz pospolity, kasztanowiec zwyczajny, wierzba biała odmiana zwisła, topola włoska, klon zwyczajny. W pobliżu stawu znajduje się także kilkanaście egzemplarzy drzew iglastych, są to świerki kłująące oraz żywotniki zachodnie. Na terenie parku występuje także krzewy liściaste, poszczególne grupy składają się z następujących gatunków: bez czarny, bez koralowy, klon tatarski, dereń biały, trzmielina zwyczajna. Niewątpliwe najciekawszym gatunkiem występującym na terenie parku jest sędziwy platan, będący obecnie pomnikiem przyrody.

Ścieżka

Nasza ścieżka ma wiele funkcji. Jest to ścieżka historyczna, ponieważ dzięki niej można dowiedzieć się nieco o dziejach Wrześni; dendrologiczna, ponieważ przedstawione są tu liczne gatunki drzew, które występują w naszym parku, a także rozrywkowa, ponieważ znajdują się na niej miejsca takie jak: plac zabaw, czy wrzesiński amfiteatr. Naszym celem było stworzenie ścieżki, która w pełni odda piękno i inne walory parku. Nie chcieliśmy skupiać się tylko na jednym aspekcie parku, np. historycznym, ale ukazać wszystkie cechy tego miejsca.

1. Trasę ścieżki rozpoczynamy poza parkiem na skrzyżowaniu ulic Harcerskiej i Sienkiewicza przy pomniku dzieci wrzesińskich. Upamiętnia on strajk uczniów, którzy w 1901 roku sprzeciwili się germanizacji szkoły, a w szczególności modlitwie i nauce religii w języku niemieckim. Uczestniczyli w nim także rodzice uczniów, którzy sprzeciwiali się biciu dzieci przez pruskie władze szkoły.

2. Dalej kierujemy się w stronę parku aleją wzdłuż ulicy Harcerskiej. Aleja jest wysadzona kasztanowcami (Aesculus). Wiosną i latem ich duże i zielone liście dają przyjemny cień, natomiast jesienią przybierają żółto-czerwono-brązowe barwy. Miejsce to upodobały sobie dzieci, ponieważ można tam znaleźć wiele kasztanów. Można tam też odpocząć na rozstawionych wzdłuż alei drewnianych ławeczkach.

3. Do parku wchodzimy po przejściu na drugą stronę ulicy Opieszyn. Idąc główna aleją po ok. 50 metrach wchodzimy na mały plac. Po jego lewej stronie widzimy pomnik Marii Konopnickiej, polskiej poetki z przełomu XIX i XX wieku. Jednym z jej najbardziej znanych dzieł jest "Rota" nawiązująca do strajku dzieci wrzesińskich i sytuacji w polskiej szkole. Wydarzeniu temu poświęciła też wiersz pt. "O Wrześni". Wzdłuż głównej alei porozstawiano tablice z brązu, na których widnieją cytaty z jej dzieł.

4. Po drugiej stronie placu znajduje się pałac, przy którym rosną piękne brzozy. Jego początki sięgają XIII wieku. Był on siedzibą pierwszych właścicieli Wrześni – rodziny Porajów. Początkowo zbudowany w stylu eklektycznym, służył kolejnym właścicielom Wrześni. Po wojnie pałac został przekształcony w Powiatową Męską Szkołę Gospodarstwa Wiejskiego. Teren wokół pałacu po wojnie stracił swój pierwotny charakter, ponieważ zlikwidowano bramy wjazdowe i ogrodzenia, zasypano fosę i rozebrano część zabudowań. Aktualnie budynek pałacowy jest remontowany przez prywatnego właściciela.

5. Skręcając w prawo dochodzimy do placu zabaw. Prowadzi nas tam ścieżka, wzdłuż której rosną piękne kasztanowce oraz dęby szypułkowe. Jest to miejsce rozrywki całych rodzin. Plac jest bezpieczny i bardzo dobrze utrzymany. Dzieci mogą korzystać ze zjeżdżalni, huśtawek, piaskownicy i wielu innych atrakcji. Dookoła placu znajdują się także ławki.

6. Kilka metrów od placu zabaw, na tyłach pałacu, znajduje się zagroda wielbłądów. We wrzesińskim parku mieszkają dwa wielbłądy dwugarbne (Camelus bactrianus). Dziko żyjąca populacja tego gatunku zamieszkuje jedynie stepowe obszary Mongolii. Wielbłądy są przystosowane do życia w skrajnych warunkach (od -25 do 50 st.), więc wrzesińskie warunki są dla nich zupełnie normalne. Dwa baktriany są nie lada atrakcją zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.

7. Teraz należy wrócić do głównej alei, która została nazwana "Aleją Solidarności". Na skrzyżowaniu ścieżek uwagę przykuwa największe drzewo w parku – platan wschodni (Platanus orientalis). Z platanem związana jest jedna z wrzesińskich legend, która mówi, że platan został posadzony przez jednego z hrabiów w miejscu pochówku jego nieślubnego dziecka, a z zerwanego listka w dniu śmierci dziecka i jego matki, kapie krew. Drzewo to ma status pomnika przyrody. O tym, że jest to potężne drzewo świadczy jego obwód – 450 cm, a także fakt, że ma on już ok. 100-120 lat. Platan można także podziwiać także po zmierzchu, ponieważ jest on podświetlany przez reflektory umieszczone w ziemi.

8. Na końcu "Alei Solidarności" znajduje się otoczony ławkami plac. Dookoła rosną krzewy ozdobne oraz kwiaty. Podczas licznych imprez kulturalnych oraz festynów organizowanych w parku, w tym miejscu rozstawione są stragany oraz punkty gastronomiczne. Na środku okrągłego placu są czasem rozgrywane mecze koszykówki ulicznej. Jest to miejsce licznych spotkań towarzyskich.

9. Po drugiej stronie placu znajduje się amfiteatr im. Anny Jantar. Jest to kulturalne centrum miasta. Odbywa się tu wiele imprez, a najważniejsze z nich to: "Festiwal Anny Jantar", który gości wiele gwiazd polskiej i zagranicznej muzyki, "Wrzesińska Noc Rockowa" oraz "Prawybory", "Imieniny Wrześni".

10. Zostawiając amfiteatr po lewej stronie idziemy ścieżką w stronę stawków. Przy tej drodze rosną lipy drobnolistne (Tilia cordata) oraz kasztanowce. Dochodzimy do stawku, obchodzimy go z prawej strony. Przechodząc pomiędzy dwoma stawami mijamy pięknie umiejscowioną wierzbę płaczącą (Salix x chrysocoma ). Idąc dalej w lewo mijamy trzy dorodne kasztanowce zwyczajne (Aesculus hippocastanum). Następnie dochodzimy do głównej alei, którą tworzą jarząby szwedzkie (Sorbus intermedia) oraz dęby czerwone (Quercus rubra). Dochodząc z powrotem do placu skręcamy w prawo w alejkę pełną dębów oraz kasztanowców.

11. Następnie skręcamy w lewo w dróżkę, która z obydwóch stron otoczona jest śliwami czerwonymi (Prunus cerasifera). Wiosną aleja pyszni się różowym kwiatostanem. Spacerując tą ścieżką latem, mamy nad sobą parasol z czerwonych liści. Idąc do końca "czerwoną alejką" dochodzimy do głównego wejścia do parku, gdzie kończy się nasza ścieżka dydaktyczna.

Bibliografia

Torzewski Marian, Września, historia miasta, Września 2006
Sikorska Janina, Od Kruszwicy do Poznania Rzecz o Szlaku Piastowskim, Bydgoszcz 2005
WRZEŚNIA - miasto w centrum zainteresowania..., http://www.wrzesnia.pl, maj 2007
Wikipedia, wolna encyklopedia, http://www.wikipedia.pl, maj 2007

Autorzy

Autorem pierwotnej wersji opisu parku powstałej w ramach projektu "Parki i ogrody oczami młodzieży" jest:
Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza we Wrześni
ul. Witkowska 1
62-300  Września
Opiekun grupy:
Arleta Żebrowska 
Autorzy opisu:
Współpracujacy nauczyciele:
Podziękowania:
Za udostępnienie danych i pomoc w ich uzyskaniu dla:
- Urzędu Miasta i Gminy Września
- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni
- Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni


Wyszukiwarka

Wyszukiwarka


Kontakt

Nazwa organizacji
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
Adres organizacji
90-602 Łódź, ul. Zielona 27
Telefon do organizacji
42 632 8118
Adres www organizacji
www.zrodla.org

 
 


Newsletter

wpisz swój e-mail aby otrzymywać informacje o naszych działaniach

Wyślij© 2010 Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" | Dzień Pustej Klasy | PITy 2017 | zielone szkoły | oszczędzajmy wodę | edukacja globalna | Kalendarz świąt ekologicznych