Park 1000-lecia w Bełchatowie


Województwo: łódzkie

Powiat: bełchatowski

Park 1000-lecia znajduje się w Bełchatowie przy ulicy Lipowej. Park ma kształt czworokąta. Od strony południowej przylega do trasy nr 8 Warszawa - Wrocław. Północną granicę wyznacza ulica Cmentarna, przy której znajduje się cmentarz miejski, od wschodu ograniczony jest Aleją Włókniarzy i sąsiaduje ze stacją paliw. Od zachodu przylegają posesje prywatne. Zarząd nad parkiem sprawuje Urząd Miasta Bełchatowa. Powierzchnia parku wynosi ok.1,7 ha. W centralnej części parku znajduje się klomb, od którego promieniście rozchodzą się alejki. A po stronie zachodniej i wschodniej parku równolegle do siebie biegną dwie alejki, których początek znajduje się przy ulicy Lipowej. Nawierzchnia alejek jest naturalna – ziemna z obrzeżami betonowymi. Na terenie parku znajduje się kilka obiektów takich jak mur kamienny (w części południowej), betonowa altana, która jest pozostałością po istniejącej w latach osiemdziesiątych kawiarni „Parkowa”, a obok niej stojak na rowery (po stronie wschodniej) oraz dwa boiska o nawierzchni bitumicznej.

Pod względem wyposażenia w obiekty małej architektury, w parku znajduje się kilka placyków wypoczynkowych z trzema i dwiema ławkami oraz kilka pojedynczych. Na terenie parku brak jest placu zabaw dla najmłodszych dzieci a także szaletu i kawiarni, czy cukierni. To wszystko znajduje się nieopodal w McDonald’s, gdzie można zostawić samochód na parkingu, wypić herbatę, sok lub zjeść małe co nieco, a także skorzystać z WC. Obecnie park pełni funkcję rekreacyjno – sportową. Odwiedzają go mieszkańcy pobliskiego Osiedla Dolnośląskiego, uczniowie pobliskich szkół np. Szkoły Podstawowej nr 4, 8 oraz dzieci z przedszkoli.

Historia

Historia miejsca, w którym znajduje się park 1000-lecia jest niezwykle interesująca. Wiąże się bowiem z kulturą żydowską i sięga 1893 r. Wtedy to wraz z wybudowaniem synagogi na skrzyżowaniu ulic Fabrycznej i 19 Stycznia powstał również nowy cmentarz żydowski. Usytuowany był właśnie przy ulicy Lipowej i obejmował obszar około 1,7 ha. W czasie II wojny światowej cmentarz został zniszczony przez hitlerowców, którzy wykorzystywali płyty nagrobne, tzw. macewy, do regulowania koryta rzeki Widawki, naprawy mostów i brukowania deptaków. Po wojnie umieszczono tu symboliczny kamień pamiątkowy z fragmentów nagrobków, ale i on został zniszczony, a cały cmentarz ulegał dalszej dewastacji. Resztki macew używane były pod fundamenty wznoszonych budynków a chłopi z okolicznych gospodarstw wykorzystywali je też do ostrzenia narzędzi.

W latach 70. podjęto decyzję o zmianie tego terenu w park miejski. W 1986 roku został tu postawiony „nieudany” pomnik harcerza, który później zdemontowano.

W 1991 roku teren parku (byłego cmentarza) został wreszcie należycie uporządkowany. Rok później (w 1992 r.) w 50. rocznicę likwidacji getta, w centralnym punkcie parku został postawiony pamiątkowy obelisk, który zaprojektował p. Bogusław Dziedzic. U podstawy obelisku wmurowano fragmenty macew, pozostałości nagrobków żydowskich. Na obelisku widnieje napis w języku polskim, angielskim i jidisz: „cmentarz żydowski zniszczony przez okupantów hitlerowskich”. Od tego miejsca rozchodzą się aleje parku, które przypominają promienie słońca lub ramiona gwiazdy.

Przyroda

O bogactwie przyrodniczym Parku 1000-lecia stanowi zróżnicowany starodrzew. Skład gatunkowy jest zróżnicowany. Występuje tu wiele gatunków wartościowych, są to: klony pospolite i jawory, buki pospolite, jesiony pensylwańskie, lipy szerokolistne i drobnolistne. Wśród najliczniej występujących spotykamy: robinie akacjowe, czeremchy amerykańskie, topole osiki.

Ścieżka

1. Ścieżkę rozpoczynamy przy wejściu głównym od strony Al. Włókniarzy, w miejscu, gdzie umieszczona jest tablica przedstawiająca regulamin korzystania z parku.

2. Po przejściu kilku metrów w kierunku północno – zachodnim kierujemy się w stronę klombu, gdzie znajduje się obelisk, upamiętniający istnienie zniszczonego przez okupanta cmentarza żydowskiego.

3. Podążając na zachód docieramy do pasa lasu sosnowego. Przy alejce napotykamy robinie akacjowe. Przy odrobinie szczęścia, będziemy mogli obserwować zachowania wiewiórek, które można tu spotkać.

4. Idziemy dalej w kierunku północno –wschodnim i docieramy do miejsca, gdzie spotkamy drzewa wielu gatunków. Rosną tu obok siebie drzewa iglaste i liściaste, takie jak: sosna zwyczajna, brzoza brodawkowata, robinia akacjowa, dąb szypułkowy.

5. Kierując się na wschód dochodzimy do boisk sportowych, jedno do gry w koszykówkę i drugie do siatkówki. Obok nich rosną dwie okazałe lipy drobnolistne o pomnikowych wymiarach.

6. Przechodząc wzdłuż boisk docieramy do pergoli. Obok niej przy alejce rosną topole, które są najwyższymi drzewami w parku.

7. Tuż obok skupiska topól rośnie okazały jesion pensylwański, którego kora została zniszczona – można zauważyć wycięte na niej serce.

8. Cofamy się w stronę pergoli i wchodzimy na ścieżkę biegnącą w kierunku południowym. Na końcu alejki po stronie północnej usytuowany jest stojak na rowery a po stronie południowej znajdują się wejścia do parku – jedno wejście główne i jedno dzikie. Po prawej stronie alejki rosną drzewa owocowe tj. śliwy, mirabelki. Na pniu jednej z nich rosną grzyby pasożytnicze.

Uwagi

Podziękowania za udostępnienie danych i pomoc w ich uzyskaniu dla p. Jacka Gralczyka kierownika Gminnego Centrum Informacji oraz pracowników Muzeum Regionalnego w Bełchatowie.

Autorzy

Autorem pierwotnej wersji opisu parku powstałej w ramach projektu "Parki i ogrody oczami młodzieży" jest:
Szkoła Podstawowa nr 4
ul. Lipowa 11
97-400 Bełchatów
e-mail: sp4b@interia.pl
Opiekun grupy:
Elżbieta Hajdan Ewa Domin

Autorzy opisu:
uczniowie kl. Vd: Mateusz Brożyna, Agnieszka Burzyńska, Patrycja Domagalska, Liwia Furga, Maciej Jahn, Konrad Kiechajas, Mateusz Knop, Maja Kuszewska, Katarzyna Młynarczyk, Michał Olejniczak, Ewelina Rygielska, Wojciech Słomian, Justyna Sobolewska, Martyna Stasiak, Jakub Sztajerowski, Damian Szufnarowski, Justyna Wiśniewska
Z zespołem uczniów z klasy Vd współpracowała grupa uczniów klasy IIIb: Natalia Chlebika, Michał Góralczyk, Monika Koszek, Aleksandra Krajewska, Remigiusz Kręcijarz, Oliwia Liczner, Bartłomiej Majchrzak, Mikołaj Makowski, Piotr Michalski, Michał Rychlewicz. A także uczniowie Łukasz Ludwiczak, Tomasz Smolarek.
Projekt realizowali uczniowie klasy V d oraz uczniowie uczestniczący w zajęciach koła ekologicznego z klasy III b. W prace nad projektem zaangażował się pan Zbigniew Zawodziński oraz Patryk Hajdna.

Podziękowania:
Podziękowania za udostępnienie danych i pomoc w ich uzyskaniu dla p. Jacka Gralczyka kierownika Gminnego Centrum Informacji oraz pracowników Muzeum Regionalnego w Bełchatowie.


Wyszukiwarka

Wyszukiwarka


Kontakt

(to jest kontakt w sprawie tej strony internetowej, a nie kontakt do zarządcy parku) 

Nazwa organizacji
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
Adres organizacji
90-602 Łódź, ul. Zielona 27
Telefon do organizacji
42 632 8118
Adres www organizacji
www.zrodla.org

 
 


Newsletter

wpisz swój e-mail aby otrzymywać informacje o naszych działaniach

Wyślij© 2010 Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" | Dzień Pustej Klasy | PITy 2020 | zielone szkoły | oszczędzajmy wodę | edukacja globalna | Kalendarz świąt ekologicznych